Tsumiki Kokka textile Manami Sakurai

TSUMIKI for KOKKA

This line-up of designs is named  ” TSUKIMI”, made for the textile company KOKKA.

テキスタイルメーカーKOKKAより、テキスタイルブランド’TSUMIKI’を発表しました。

TSUMIKI textile Kokka Manami Sakurai
Tsumiki Textile Kokka Manami Sakurai

Material: 100% Begrime Linen  

Print: Pearl Print (silk screen Print) 

素材:ベルギーリネン 100%
プリント:パールプリント(シルクスクリーン)